begin editable content

Uttarakhand state

Bhowali

Air Vice Marshal Batra.

Nainital

Anupam Sah


Haldwani


Amit Joshi            Dr KK Pande

Pantnagar

Dr KK Pande